PROJECT

COL-CREATION LEREN, DELEN EN CREËREN VOOR JOUW TOEKOMSTIGE SUCCES

Het project COL-CREATION is gestart met als hoofddoel het vergroten van de competenties (attitudes, vaardigheden, kennis) van professionals in de creatieve industrie om op basis van samenwerking succesvolle bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

OBJECTIVES
De doelstellingen van dit project:
  • Het vergroten van Co-Creatie (samenwerking) en het tonen van de mogelijkheden van innovatieve Deeleconomie platforms en Open Innovatie als hulpmiddel om deze samenwerkingsmethoden te stimuleren.
  • Het bevorderen van het juiste gebruik van deze methoden en platforms als onderdeel van duurzaam (zelfstandig) ondernemerschap.
  • Het focussen op specifieke uitdagingen zoals arbeidsomstandigheden, eigendomsrechten en andere.
RESULTS
De resultaten van dit project:
  • Training Materials and Experiential Training Activities addressed to Professionals in the Creative Industry for facilitating the development of successful Business Models based on Collaboration
  • Ontwikkeling van lesmateriaal en trainingsactiviteiten gericht op professionals in de creatieve industrie, om zo de ontwikkeling van succesvolle bedrijfsmodellen op basis van samenwerking te vergemakkelijken
  • Ontwikkeling van een e-trainingsplatform, inclusief bewustwording, trainingsinhoud en maatwerk ICT-oplossingen ter ondersteuning van het gebruik van het ontwikkelde lesmateriaal en trainingsactiviteiten.

De trainingsmethode zal worden getest en gevalideerd door en in samenwerking met professionals uit de creatieve industrie in Spanje, Bulgarije, Oostenrijk en Nederland.

COL-CREATION” is een Europees Project, gesubsidieerd door het ERASMUS+ Programma, uitgevoerd tussen 01/11/2018 en 31/10/2020.

PARTNERS

Partners

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE VALENCIA

De Kamer van Koophandel van Valencia is een publieke non-profit organisatie, opgericht in 1886. Het is een openbaar instituut met een democratische structuur en werking, onder toezicht van de regionale overheid, met een eigen rechtspersoonlijkheid en volledige zelfstandig opererend. De Kamer vertegenwoordigt meer dan 170.500 bedrijven in de provincie Valencia. 3.171 van die bedrijven zijn nauwer betrokken bij de Kamer en maken deel uit van de „Valencia Chambers’ Club „. 99% van de bedrijven in de provincie Valencia behoren tot het MKB.

De Kamer van Koophandel van Valencia is gespecialiseerd in kwaliteitstrainingen, afgestemd op de behoeften van de bedrijven, met gebruik van innovatieve menselijke en materiële middelen en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Tevens gespecialiseerd in het trainen van  zelfstandige professionals, ondernemers, leidinggevenden en personeelsganisaties , met een verscheidenheid aan cursussen en seminars om het management efficiënter te maken en de kwaliteit van personeelsbeleid te verbeteren.

FORBA. FORSCHUNGS- UND BERATUNGSSTELLE ARBEITSWELT

FORBA is een onafhankelijk onderzoeksinstituut, opgericht in 1991 als een non-profit organisatie gespecialiseerd is in sociaalwetenschappelijk onderzoek op het gebied van arbeidsleven en met name de deeleconomie. Momenteel werken er 10 onderzoekers en 3 administratief ondersteunende medewerkers bij het instituut, op vol- of deeltijd basis. Opleiding en werkervaring van het academisch personeel omvat sociologie, politieke wetenschappen, bedrijfskunde, informatica en statistiek. Tevens geven de onderzoekers ook les als docent aan verschillende universiteiten en hogescholen in Wenen, Linz en Duisburg, Duitsland.

RUSE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

De Ruse Kamer van Koophandel is een niet-gouvernementele, van algemeen belang zijnde organisatie, en biedt een breed scala aan kwaliteitsdiensten aan meer dan 1000 aangesloten en niet-aangesloten bedrijven om ze te helpen ontwikkelen en uit te breiden, zowel in eigen land  als internationaal. Het draagt proactief bij aan de economische ontwikkeling van de regio Ruse, biedt ondersteuning en vertegenwoordigt het bedrijfsleven en ondernemers op regionaal en nationaal niveau (ook via het nationale netwerk van kamers van koophandel en industrie en EBN).

COORDINA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS, S.L.

COORDINA is een strategisch adviesbureau dat actief is op de volgende thema’s: sociale innovatie, strategie- en managementsystemen, bedrijfsinnovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, personeelsbeleid en training. Het team van consultants en trainers van COORDINA heeft kennis en ervaring op de hierboven beschreven velden en heeft een groot aantal aan deze thema’s gerelateerde projecten ontwikkeld.

KVGO DIENSTENCENTRUM

COORDINA is een strategisch adviesbureau dat actief is op de volgende thema’s: sociale innovatie, strategie- en managementsystemen, bedrijfsinnovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, personeelsbeleid en training. Het team van consultants en trainers van COORDINA heeft kennis en ervaring op de hierboven beschreven velden en heeft een groot aantal aan deze thema’s gerelateerde projecten ontwikkeld.

STICHTING STIVAKO

STIVAKO is sinds 1941 hét beroepsopleidingsinstituut voor management, marketing en leiderschap in de grafimedia en creatieve industrie in Nederland. STIVAKO geeft opleidingen in management, ondernemersonderwijs, marketing & verkoop en persoonlijke ontwikkeling. STIVAKO richt zich op degenen die al binnen een bedrijf werken en zich daarin verder willen ontwikkelen tot leidinggevende of lid van het management binnen een bedrijf.

STIVAKO heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van leermiddelen en lesmateriaal voor leeromgevingen in zowel bedrijven als MBO/HBO-onderwijsinstellingen die actief zijn in de creatieve industrie. STIVAKO heeft deelgenomen aan verschillende Europese, nationale en regionale projecten, als projectdeelnemer en als projectcoördinator.

TRAINING MATERIALS

Training materials

NEWS

Latest news